مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

Journal of Shahrekord University of Medical Sciences
   دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به منظور بالا بردن سطح آگاهی و نیز آموزش و انتقال موازین علمی، پژوهشی انجام شده به سایر همکاران اقدام به انتشار مجله حاضر نموده است. ضمن دعوت از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محترم جهت ارسال مقالات علمی توجه عزیزان را به منظور تسریع در پذیرش مقالات به نکات زیر جلب می نماید.

  این مجله ، صرفا یک مجله علمی - پزشکی است و منحصرا مقالات پزشکی را (در هر زمینه) چاپ می نماید. مقالات قابل پذیرش به ترتیب اولویت شامل : مقالات مروری، مداخله ای که به صورت تحلیلی، اپیدمیولوژیک، توصیفی، گزارش موردی و مطالعات کیفی می باشد.

نکته :لازم به ذکر است، این مجله قبلا به زبان فارسی و به صورت دوماهنامه منتشر می شد اما نظر به سیاست های مجله علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مبنی بر نمایه شدن در پایگاه‌های معتبر بین المللی، از این پس از پذیرش مقالات فارسی معذور بوده و از سال ۲۰۱۹ پذیرش تمامی مقالات به زبان انگلیسی و نوبت انتشار به صورت فصلنامه خواهد بود.