مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

Journal of Advances in Medical and Biomedical Researchپوستر مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

Journal of Advances in Medical and Biomedical Research (J Adv Med Biomed Res) is a bimonthly peer-reviewed medical journal published by Zanjan University of Medical Sciences. It was established in ۱۹۹۲ as the Journal of Zanjan University of Medical Sciences & Health Services.
J Adv Med Biomed Res Publishes papers in all fields of clinical and biomedical sciences for an internationally diverse authorship.

- Medical laboratory and animal investigation
- Pharmacology

- Clinical medicine
- Epidemiologic studies
- Health improvement strategies
- Life science
- Bionanotechnolog
-Medical Biology