نشریه پرستاری ایران

نشریه پرستاری ایران

Iranian Journal of Nursing
نشریه پرستاری ایران، به عنوان اولین مجله پرستاری و همچنین اولین نشریه در این حوزه که موفق به اخذ رتبه علمی پژوهشی شده است (سال 1385)، در سال جاری سی‌امین سالگرد انتشار خود را می‌گذراند این مجله که توسط مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران منتشر می‌شود، با پاسداری از زبان فارسی و انتشار مقالات منتج از یافته‌های تحقیقات اصیل، به پیشرفت دانش و عملکرد پرستاری و دیگر حرف ارائه خدمات سلامت همچون مامایی کمک می‌کند. در پی استقبال نویسندگان گرامی و کثرت مقالات از سال 1387 به صورت دو ماهنامه منتشر می‌شود و دسترسی به آن آزاد و نامحدود است. نشریه پرستاری ایران بیشتر بر مقالات اصیل تحقیقی که دانش اساسی لازم برای توسعه پرستاری و مراقبت بهداشتی با کیفیت، آموزش پرستاری، اخلاق پرستاری، مدیریت و سیاست‌گذاری پرستاری را توسعه می‌دهد، تمرکز دارد.