فصلنامه فرایندهای نوین در ساخت و تولید

فصلنامه فرایندهای نوین در ساخت و تولید

Journal of Modern Processes in Manufacturing and Productionپوستر فصلنامه فرایندهای نوین در ساخت و تولید

Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production از تمامی اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و صاحب نظران داخل و خارج کشور جهت ارسال مقاله های ارزنده خود مطابق با اهداف و زمینه تخصصی نشریه و در شاخه های تخصصی مهندسی ساخت و تولید شامل طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، ماشینکاری سنتی و پیشرفته، فرایندهای تولید با قالب و تغییر شکل مواد، اتوماسیون و رباتیک، فناوری نانو و میکرو، اقتصاد و مدیریت در ساخت و تولید و رشته های وابسته به آن ، دعوت بعمل می آورد.

این نشریه توسط دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد به زبان انگلیسی منتشر می شود و دارای رتبه علمی ، پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.