مجله بیولوژی کاربردی

مجله بیولوژی کاربردی

Applied biologyپوستر مجله بیولوژی کاربردی

فصلنامه بیولوژی کاربردی با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فصلنامه ای با رویکرد علمی پژوهشی در زمینه های زیست شناسی با گرایش های گیاهی، جانوری، زیست شناسی سلولی و مولکولی، میکروبیولوژی، ایمونولوژی، بیوتکنولوژی، ژنتیک، بیوشیمی، فیتوشیمی، شیمی کاربردی، بیوفیزیک در حوزه های علوم پایه و علوم پزشکی و متناسب با اهداف پژوهشی معاونت پژوهش و فناوری واحد قم است. هدف ما از انتشار این نشریه معرفی دستاوردهای جدید پژوهشی و ایجاد زمینه تبادل اندیشه و طرح مسائل علمی تازه در رشته های زیست شناسی است.در همین راستا این مجله پذیرای مقالات علمی پژوهشگران محترم درموضوعات مذکور می باشد.