مجله تحقیقات بذر

مجله تحقیقات بذر

Seed Research
نشریه تحقیقات بذر در حال حاضر با چاپ منظم ۴ شماره در سال و به زبان فارسی دستاوردهای علمی و پژوهشی محققان کشور را در خصوص علوم بذر به نفع شایسته ای در اختیار علاقه مندان به موضوعات پژوهشی مرتبط با بذر قرار می دهد و در پایگاههای اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID و دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان نمایه می نماید و در شرف اخذ مجوز، کمیسیون نشریات علمی کشور قرار دارد.
موضوعات کلی:کشاورزی و منابع طبیعی / زراعت