مجله تحقیقات بیماری های گیاهی

مجله تحقیقات بیماری های گیاهی

Journal of Plant Disease Research
دو فصلنامه «تحقیقات بیماری‌های گیاهی» دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت به استناد تصویب شصت و هفتمین جلسه‌ی کمسیون بررسی و تایید مجله‌های علمی دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 14/04/1389 مجوز انتشار دریافت نموده است. این مجله با هدف نشر و در اختیار قرار دادن نتایج تحقیقات دانش بیماریهای گیاهی و علوم وابسته به دانش‌پژوهان، اساتید، دانشجویان و علاقمندان به این رشته منتشر شده و مقاله‌های علمی در زمینه‌های مختلف تخصص بیماریهای گیاهی و علوم وابسته از قبیل قارچ‌شناسی، باکتری‌شناسی، ویروس‌شناسی و نماتد شناسی را می‌پذیرد. لذا از اساتید، صاحبنظران، کارشناسان و دانشجویان گرامی دعوت می‌شود با عضویت در وبگاه مجله، مقالات فارسی یا انگلیسی خود را جهت بررسی و داوری ارسال نمایند.