فصلنامه تحقیقات روان شناختی

فصلنامه تحقیقات روان شناختی

Psychological researchپوستر فصلنامه تحقیقات روان شناختی

فصلنامه تحقیقات روان شناختی توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز منتشر می شود.

این مجله علمی پژوهشی می باشد.

موضوعات کلی:علوم انسانی / روان‌شناسی

علاقه مندان می توانند مقالات خود را در حوزه های مرتبط ارسال نمایند.