فصلنامه خانواده و بهداشت

فصلنامه خانواده و بهداشت

Family and health
این نشریه آماده به چاپ مقالات در حوزه ی خانواده، روانشناسی و سلامتی می پردازد.

این نشریه در سال 1390 موفق به دریافت مجوز علمی ـ پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی شد.