مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت

مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت

State Administration Missionپوستر مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت

نشریه خط مشی گذاری عمومی در مدیریت در آخرین رتبه‌بندی کمیسیون نشریات علمی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۴۰۰ موفق به کسب رتبه «ب» شده است.

فصلنامه خط مشی گذاری عمومی در مدیریت ، با هدف ارتقای سطح دانش و گسترش فعالیتهای پژوهشی محققان، اعضای هیات علمی و دانشجویان به انتشار مقالات در زمینه‌های مدیریت دولتی در حوزه خط مشی عمومی و موضوعات مرتبط می‌پردازد.

اعم اهداف مجله شامل: ۱- ارتقای سطح تخصصی در زمینه خط‌مشی گذاری عمومی در مدیریت ۲- گسترش دانش علمی و تخصصی پژوهشگران و محققان در حوزه خط مشی گذاری ۳- اشاعه یافته های پژوهشگران و محققان در حوزه مدیریت دولتی و موضوعات مرتبط ۴- کمک به ارتقای تولید علم و سطح دانش کشور در حوزه خط مشی گذاری عمومی ۵- در دسترس قرار دادن منابع و مراجع برای استفاده استادان، دانشجویان، مدیران و مسئولان کشور ۶- ایجاد ارتباط و پیوند بین مفاهیم علمی-پژوهشی و کاربردی در سطوح مختلف سازمانها و موسسات دولتی و علمی کشور ۷- انتقال و تبادل تجربیات و دستاوردهای تازه علمی در سطح بین المللی