فن آوری های نوین در توسعه آبزی پروری

فن آوری های نوین در توسعه آبزی پروری

New technologies in aquaculture developmentپوستر فن آوری های نوین در توسعه آبزی پروری

مجله فن آوریهای نوین در توسعه آبزی پروری به منظور ارائه آخرین یافته های علمی محققین و دانشمندان ایرانی در زمینه های مختلف آبزی پروری منتشر می شود. این یافته ها در زمینه های  زیر قابل چاپ می باشد:

۱- تکثیر و پرورش آبزیان

۲- مدیریت کیفیت آب در مزارع پرورش آبزیان

۳- تغذیه آبزیان پرورشی

۴- فرآوری های نوین محصولات شیلاتی

۵- فیزیولوژی آبزیان

۶- بهداشت و بیماریهای آبزیان پرورشی

۷- ژنتیک، اصلاح نژاد و بیوتکنولوژی آبزیان پرورشی

۸- بازسازی ذخایر آبزیان