فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی

فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی

Journal of applied plant protectionپوستر فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی

"دو فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی" وابسته به دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا از طرف دفتر گسترش علم دانشگاه آزاد اسلامی موفق به اخذ اعتبار علمی پژوهشی با درجه B شده است. این مجله نتایج تحقیقات علمی منتشر نشده در زمینه آفات و بیماری های گیاهی و علف های هرز (حشره شناسی، بیماری شناسی و علف های هرز در کشاورزی، باغبانی، و جنگلداری) و علوم وابسته را منتشر می نماید.

مجله گیاه پزشکی کاربردی به صورت دو فصلنامه به زبان فارسی و با خلاصه انگلیسی منتشر می شود. هیات تحریریه مجله از تمامی استادان، پژوهشگران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و صاحب نظران علوم مختلف آفات و بیماری های گیاهی و علف های هرز دعوت می کند که با ارسال مقاله و ارائه پیشنهادات ارزنده خود به آدرسhttps://plant.iauvaramin.ac.ir/ ، به غنای علمی این نشریه بیافزایند.