فصلنامه مدیریت کسب و کار

فصلنامه مدیریت کسب و کار

business managementپوستر فصلنامه مدیریت کسب و کار

فصلنامه‌ی مدیریت کسب و کار، نشریه‌ای است با رویکرد علمی-پژوهشی که هدف اصلی آن توسعه‌ی دانش مدیریت بازرگانی در کشور، شناسایی مسایل مدیریتی سازمان‌های ایران و ارایه‌ی راهکار برای آن می باشد. این نشریه در صدد است با پذیرش مقالات علمی – پژوهشی برخاسته از کارهای تحقیقاتی مشکلات مبتلابه سازمانها و محیط کسب و کار ایران را شناسایی و روش های علمی – کاربردی نوینی را برای حل مشکلات آنها معرفی نماید.