فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی

فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی

Journal of Studies in Lyrical Language and Literatureپوستر فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی

فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی با رویکرد ادبیات غنایی عرفانی، نشریه تخصصی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد است که به منظور رشد و اعتلای فرهنگ و زبان و ادب فارسی بوی‍ژه در حوزه عرفان و ادب غنایی منتشر می‌شود. اصالت و نوآوری از مهمترین اصول  و مبانی نگارش و چاپ مقالات در این فصلنامه است که اهدافی چون نقد آرای صاحب‌نظران و انعکاس یافته‌های علمی پژوهش‌گران زبان و ادب فارسی را دنبال می‌کند و در پی آن است که تازه‌های علمی در حوزه غنا و عرفان را به جامعه دانشگاهی و علاقه‌مندان این حوزه‌ها معرفی و ارائه کند.