فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

Journal oF Accounting and Management Visionپوستر فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

فصلنامه‌ی "چشم انداز حسابداری و مدیریت"، نشریه‌ای است که هدف آن انعکاس دستاوردهای علمی محققان سراسر کشور در رشته های حسابداری و مدیریت می باشد. مجوز این فصلنامه در سال ۱۳۹۷ از وزارت ارشاد اسلامی به شماره ۸۲۰۲۳ صادر گردیده و مقالات پذیرفته شده در پایگاه های علمی معتبر نمایه خواهند شد.

این نشریه در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

  • حسابداری، حسابرسی، مدیریت مالی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت اجرایی و...