دوفصلنامه تولید و ژنتیک گیاهی

دوفصلنامه تولید و ژنتیک گیاهی

Plant production and geneticsپوستر دوفصلنامه تولید و ژنتیک گیاهی

نشریه حاضر، از پژوهش‌­های گندم به تولید و ژنتیک گیاهی تغییر عنوان داده است.

به استحضار اساتید، دانشجویان و پژوهشگران ارجمند می‌رساند، مجله تولید و ژنتیک گیاهی تحت نظارت معاونت پژوهشی دانشگاه کردستان، آماده دریافت مقالات جهت چاپ در نخستین شماره تحت این عنوان می­‌باشد. مقالات علمی در زمینه‌های فیزیولوژی، بوم‌شناسی، علوم علفهای هرز، بیوتکنولوژی، ژنتیک و به‌نژادی پذیرش می­‌شوند. از علاقه‌مندان دعوت می‌شود مقالات خود را جهت بررسی و چاپ از طریق سامانه الکترونیکی jwr.uok.ac.ir ارسال فرمایند.