دوفصلنامه پژوهش های گندم

دوفصلنامه پژوهش های گندم

Journal of Wheat Research
مجله پژوهش‌های گندم تحت نظارت معاونت پژوهشی دانشگاه کردستان، آماده دریافت مقالات جهت چاپ در نخستین شماره آن می‌باشد.

مقالات علمی در زمینه‌های فیزیولوژی، بوم‌شناسی، بیوتکنولوژی، ژنتیک و به نژادی، تغذیه، آفات و بیماری‌ها، اقتصاد، مکانیزاسیون، تکنولوژی بذر، علوم علف‌های هرز، علوم پایه، صنایع غذایی و فرآوری‌های مرتبط با گندم پذیرش می‌شوند. از علاقمندان دعوت می‌شود مقالات خود را جهت بررسی و چاپ از طریق سامانۀ الکترونیکی jwr.uok.ac.ir ارسال فرمایند.