فصلنامه پژوهش های گردشگری و توسعه پایدار

فصلنامه پژوهش های گردشگری و توسعه پایدار

Tourism research and sustainable development journalپوستر فصلنامه پژوهش های گردشگری و توسعه پایدار

«نشریه عملی تخصصی پژوهش‌های گردشگری و توسعه پایدار» برآن است تا با حمایت اندیشمندان، اساتید، پژوهشگران، کارشناسان و دانشجویان رشته‌های مختلف، زمینه ارتقا توانمندی‌ها و ظرفیت‌های توسعه گردشگری فراهم نموده و بستر مناسبی برای ارائه آخرین پژوهش‌ها و مطالعات در این حوزه باشد. از این رو از تمامی محققین علاقه‌مند به گردشگری دعوت می‌شود تا مقالات علمی خود را به نشریه ارسال نمایند.