فصلنامه مطالعات نوین بانکی

فصلنامه مطالعات نوین بانکی

Quarterly Journal of Advanced Banking Studies
مجله مطالعات نوین بانکی در قالب فصلنامه در زمینه پذیرش و چاپ مقالات رشته علوم بانکی و بانکداری اسلامی فعالیت خود را از سال 1397 در گستره فراملی و سراسری شروع کرده است این فصلنامه با رویکردی پژوهشی و تحقیقاتی با انتشار مطالب علمی با سردبیری دکتر بهنام اسدی به جرگه فصلنامه های علمی کشور پیوست است و آنچه که در تولید این نشریه مد نظر می باشد انتخاب موضوعات مختلف در رشته بانکداری اسلامی را تشکیل می دهد. این فصلنامه تلاش می کند بر خلاف بیشتر نشریات تخصصی دیگر ، به حوزه تخصصی خود به صورتی خاص و با نگاهی که مورد استفاده مردم است توجه کند . وجه تخصصی نشریه در راستای پذیرش مقالات مرتبط با علوم بانکی و بانکداری اسلامی و علوم اقتصادی می باشد که پژوهشگران و محققین می توانند  جهت ارسال مقالات خود و چاپ در مجله، فایل word  مقاله را به همراه شماره تماس به آدرس ایمیل فصلنامه  به آدرسBanki1397@yahoo.com ارسال نمایند.