فصلنامه تخصصی بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان

فصلنامه تخصصی بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان

Journal of Zoonosis
مجله بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان، فصلنامه‌ای تخصصی در زمینه پزشکی، پیراپزشکی و دامپزشکی است که به صورت الکترونیک - غیر برخط منتشر می‌شود. به موجب ماده ۱۳ قانون مطبوعات مصوب ۲۸/ ۱۲/ ۶۴ مجلس شورای اسلامی، پروانه و مجوز انتشار این نشریه به زبان فارسی و انگلیسی، در تاریخ ۶ /۱۱/ ۱۳۹۹ و به شماره ثبت ۸۷۵۲۲؛ توسط هیات نظارت و معاون محترم امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردیده است.

این فصلنامه با دامنه چند رشته ای، مربوط به بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان (زئونوز) وابسته بوده که بصورت مقالات پژوهش اصلی، مروری، گزارش موردی، گزارش کوتاه و مکاتبه با سردبیرانجام می شود. این مجله به صورت متن کامل فارسی، چکیده انگلیسی، و بصورت فصلنامه منتشر می شود و آماده دریافت، داوری سریع و چاپ مقالات ارزشمند اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان، کارشناسان، صاحبنظران، علاقمندان و پژوهشگران عزیز است.

 • فصلنامه‌ی بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان مقالات علمی پژوهشگران را در «زمینه‌ی زئونوزها»، منتشر می‌کند. 
   بیماری‌های باکتریایی قابل انتقال بین انسان و حیوان
   بیماری‌های انگلی قابل انتقال بین انسان و حیوان
   بیماری‌های ویروسی قابل انتقال بین انسان و حیوان
   بیماری‌های قارچی قابل انتقال بین انسان و حیوان
   بیماری‌های  نوپدید و بازپدید قابل انتقال بین انسان و حیوان
   اپیدمیولوژی بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان