فصلنامه حسابداری، پاسخگویی و منافع جامعه

فصلنامه حسابداری، پاسخگویی و منافع جامعه

Journal of accounting, accountability and society interests
نشریه علمی «حسابداری، پاسخگویی و منافع جامعه» نشریه ای است با رویکرد علمی که از پاییز(مهر ماه) سال ۱۳۹۰ بصورت فصلی منتشر می شود. این فصلنامه با دسترسی آزاد و با رسالت توسعه‌ دانش و پژوهش حسابداری در کشور، به انتشار مقاله‌های پژوهشی درحوزه حسابرسی و حسابداری پایداری و حسابداری مدیریت مبادرت می‌کند. نشر یافته‌ها و نظریه‌های جدید در حوزه حسابداری و حسابرسی. پژوهش‌های مبتنی بر مسایل و مشکلات حوزه حسابداری در سطح ملی و ارایه راهکار برای حل آنها. همچنین مسایل و چالش‌های حسابداری در سطح بین‌المللی.

اهداف:
کمک به رشد و ارتقای حرفه حسابداری و حسابرسی از طریق نشر یافته‌های پژوهشی پژوهشگران و صاحب‌نظران؛
فراهم نمودن بسترهای لازم برای تبادل نظر در زمینه حسابداری و حسابرسی توسط پژوهشگران و شاغلان حرفه‌ای؛

توسعه، ترویج و ارتقای روش‌های پژوهشی در حوزه حسابداری و حسابرسی با تاکید بر تکنیک‌های نوین پژوهشی.

 مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تایید هییت تحریریه، به چاپ می‌رسد. نشریه مقالاتی را می‌پذیرد که توسط استادان و یا زیر نظر آن‌ها انجام شده باشد، هر چند از کارهای پژوهشی و مورد کاوی‌های افراد حرفه‌ای‌ نیز استقبال می‌کند.