فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی

فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی

Accounting and Social Interestsپوستر فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی

مجله "حسابداری و منافع اجتماعی" نشریه ای است علمی که از سال ۱۳۹۰ به صورت فصلی منتشر می شود و از سال ۱۳۹۹ رویکرد جدیدی را با توجه به تحولات، پیشرفت ها  و ظهور پاردایم های جدید در حوزه حسابداری و محیط اقتصاد ایران اتخاذ نموده است. ترویج و انتشار پژوهش ها در موضوعات حسابداری از دید قراردادی، نهادی، سازمانی، جامعه شناسی، اقتصاد سیاسی و حرفه ای گری خلائی است که این نشریه درصدد پر کردن آن می باشد و از چاپ مقالات با این موضوعات استقبال می کند .

 مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تایید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسد. نشریه مقالاتی را می‌پذیرد که توسط استادان و یا زیر نظر آن‌ها انجام شده باشد، هر چند از کارهای پژوهشی و مورد کاوی‌های افراد حرفه‌ای‌ نیز استقبال می‌کند.