فصلنامه پیکره

فصلنامه پیکره

Paykarehپوستر فصلنامه پیکره

مجله پیکره با همکاری پژوهش‌گران و محققین دانشگاه‌های داخلی و خارجی و انجمن‌های تخصصی هنری و با هدف تبادل دانش میان متخصصین حوزه هنر به ویژه تجسمی منتشر می‌شود. هیات تحریریه پیکره از تمامی پژوهش‌گران دعوت می‌کند تا یافته‌های پژوهشی خود را در این مجله منتشر نمایند.