ماهنامه عمران و پروژه

ماهنامه عمران و پروژه

Civil & Project Journal
نشریه عمران و پروژه با شماره مجوز ۸۵۱۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲، و شماره ISSN:۲۶۷۶-۵۱۱X,نشریه ای تخصصی و علمی و مبتنی بر یافته های پژوهشی در حوزه  مهندسی عمران و پروژه های عمرانی  می باشد که با بهره گیری  از هیات تحریریه و تیم داوران با درجه بالای آکادمیک  و تجربیات علمی و اجرایی،با  انتشار مستمر و منظم ماهیانه،محلی برای درج و نشر مقالات و  نتایج  آخرین یافته های علمی و پژوهشی دانشمندان و اندیشمندان و دانشجویان  کلیه گرایش های مهندسی عمران و مهندسی مدیریت ساخت و مدیریت پروژه در کشور می باشد.

 چشم انداز این مجله بر ” تبدیل به مجله برتر در حوزه مدیریت پروژه و مدیریت ساخت کشور” است. استراتژی کلی این مجله علمی” اعتبار،چابکی،پاسخگویی”می باشد.

حوزه های دریافت مقالات:

کلیه گرایش های مهندسی عمران(مدیریت ساخت،مدیریت پروژه، سازه، راه و ترابری، محیط زیست، آب، مکانیک خاک و پی، ....) در موضوعات مدیریتی، مدلسازی، هوش مصنوعی، الگوریتم های  ژنتیک،شبکه عصبی، منطق فازی،...مرتبط با مهندسی عمران