فصلنامه فناوری در مهندسی هوافضا

فصلنامه فناوری در مهندسی هوافضا

Journal of Technology in Aerospace Engineeringپوستر فصلنامه فناوری در مهندسی هوافضا

 فصلنامه علمی «فناوری در مهندسی هوافضا» دارای مجوز وزارت عتف و پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. در جهت ارتقاء سطح علمی، تحقیقاتی و فناوری حوزه هوافضای کشور در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و  صنایع، این نشریه پل ارتباطی مناسبی بین اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و صنعتگران است تا بتوانند در جریان یافته‌های علمی یکدیگر قرار گیرند و نتایج ارزشمند فعالیت‌های علمی/پژوهشی/فناوری/صنعتی خود را در آن به چاپ رسانند. مقالات قابل چاپ در این نشریه می‌توانند بصورت‌های علمی-ترویجی، علمی-پژوهشی، کاربردی و یا کوتاه باشند، به‌گونه‌ای که در صورت پذیرش به پیشنهاد نویسندگان و تایید مسئولین نشریه نوع مقاله در بالای کلیه صفحات آورده می‌شود.

محورهای موضوعی مقالات قابل چاپ در این نشریه در زمینه‎‌های زیر مرتبط با مهندسی هوافضا با اولویت فناوری است:

آئرودینامیک/مکانیک سیالات/آئروآکوستیک/...
پیشرانش/ترمودینامیک/انتقال حرارت/سوخت و احتراق/انرژی/...
سازه‌/مکانیک جامدات/دینامیک جامدات/ارتعاشات/آئروالاستیسیته/...
مکانیک پرواز/ناوبری/کنترل/...
مهندسی فضائی/مکانیک مدارهای فضائی/علوم فضائی/مخابرات فضائی/...
تعمیر و نگهداری موتور، بال و بدنه وسایط پرنده/تکنولوژی/ساخت/...
هوانوردی/خلبانی/مراقبت پرواز/ایمنی/استاندارد/اویونیک/مخابرات هوائی/...
علوم زیستی/محیط زیست/فیزیولوژی گیاهی/ فیزیولوژی جانوری/سنجش از دور/...
طراحی/سیستم/قابلیت اطمینان/صلاحیت پروازی/آزمایش‌های پروازی/...
مدیریت /اقتصاد/حقوق/...
روش‌ها و ابزارهای: محاسباتی (CFD)/اندازه‌گیری (تجربی)/تحلیلی (ریاضی)/...
متعلقات وسایط پرنده/ارابه فرود/ملخ/هیدرولیک/پنوماتیک/تهویه مطبوع/...
سایر زمینه‌های مرتبط