فصلنامه فناوری در مهندسی هوافضا

فصلنامه فناوری در مهندسی هوافضا

Journal of Technology in Aerospace Engineering
فصلنامه فناوری در مهندسی هوافضا با هدف ارتقای سطح اطلاعات پژوهشگران، استادان، دانشجویان و صنعتگران  فعال در زمینه هوافضا وترویج موضوعات علمی در حیطه فناوری هوافضا فعالیت می‌نماید. هدف از انتشار این فصلنامه طرح مسائل و مشکلات فنی و صنعتی در قالب مقاله‌ها و گزارش‌های فنی است تا از این رهگذر تعامل صنعت و دانشگاه بیش از پیش گسترش یابد.

محورهای موضوعی پذیرش مقاله در فصلنامه:

  • فناوری در سامانه‌های هدایت، کنترل و ناوبری وسایل هوافضایی
  • فناوری در سازه و مکانیزم‌های هوافضایی
  • فناوری در سامانه‌های پیشرانش و آیرودینامیک
  • فناوری در مواد و کاربرد آن در مهندسی هوافضا
  • فناوری در طراحی وسایل هوافضایی
  • فناوری در کاربردهای هوافضایی
  • فناوری در مدیریت هوافضایی
  • فناوری در فیزیولوژی هوافضایی