مجله مطالعات نقد زبانی و ادبی

مجله مطالعات نقد زبانی و ادبی

rokhsarezabanپوستر مجله مطالعات نقد زبانی و ادبی

فصل‌نامه علمی-تخصصی رخسار زبان با استناد به مجوز شماره ۷۸۵۰۴ مورخه ۱۳۹۵/۷/۵ معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شروع به کار کرد، این نشریه در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۵ به مطالعات نقد زبانی و ادبی تغییر نام یافت.

فصل‌نامه علمی – تخصصی “مطالعات نقد زبانی و ادبی (رخسار زبان سابق) ” با هدف گسترش و فراهم نمودن محیط فکری و علمی برای پژوهش گران و با محوریت زبان و ادبیات فارسی در سه زبان(فارسی، عربی ،انگلیسی) آماده دریافت مقالات اساتید،دانشجویان و پژوهشگران حوزه تحقیقات زبان و ادبیات می باشد.