فصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی

فصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی

The Horizon of Medical Education Development Journalپوستر فصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی

فصلنامه علمی-پژوهشی افق توسعه آموزش علوم پزشکی (HMED) تحقیقات حوزه آموزش پزشکی از جمله پیشرفت ها در رویکردهای آموزشی، ارائه ی نظریه ها، پژوهش ها و دستاوردهای علمی اساتید و پژوهشگران ،روش ها و سایر موضوعات مرتبط را ،از سال ۱۳۸۵ با مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مشهد ، منتشر می کند و از پاییز سال ۱۳۹۹ وضعیت انتشار به فصلنامه تبدیل شده و با اقبال گسترده مخاطبان (ارسال مقاله، مطالعه مقاله) روبرو شد همچنین در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹موفق به اخذ رتبه علمی- پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور به شماره۷۰۰/۶۳۷۰/د شده است. HMED یک مجله دسترسی آزاد با داوری همتا به صورت دو سو کور است.

این نشریه که به صورت رایگان منتشر می شود، پذیرای مقالات اصیل پژوهش در آموزش، مقالات مروری در آموزش پزشکی، و مقالات گردآوری و تلخیص (روش ها و تکنیک های آموزشی)، مقالات جهت توانمند سازی آموزشی اساتید در کلیه رشته های حوزه علوم پزشکی بوده و با حمایت مالی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتشر می شود.

این مجله در حال حاضر در پایگاه های زیر نمایه سازی می شود:

EuroPub, Index Copernicus, NLM catalog, InfoBase Index, SafetyLit, ROAD, DRJI, CiteFactor, J-Gate, SIS, Google Scholar, Magiran, Civilica, SID, ICMJE, ISC