پژوهشنامه حقوق فارس

پژوهشنامه حقوق فارس

Fares Law Research
فصلنامه پژوهشنامه حقوق فارس با درجه علمی تخصصی طی مجوز شماره ۸۴۷۴۱ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به فعالیت نموده است.

فصلنامه پژوهشنامه حقوق فارس‏، از همه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران حوزه‌های مختلف علمی و پژوهشی دعوت می‌کند تا مقالات خود را به این فصلنامه ارسال فرمایند.