پژوهشنامه رسانه بین الملل

پژوهشنامه رسانه بین الملل

International Media Research Letters
 به منظور کمک به تقویت تولید فکر در زمینه دیپلماسی عمومی و رسانه ای؛ ترویج مطالعات راهبردی در عرصه های ارتباطات، روابط و حقوق بین الملل به ویژه با محوریت قدرت نرم؛ بهره مندی حداکثری از پتانسیل های علمی و دانشگاهی؛ انتشار »پژوهشنامه رسانه بین الملل« از سال ۱۳۹۵ در دستور کار معاونت برون مرزی صداوسیما قرار گرفته است. مقالات علمی و پژوهشی منتشر شده در این پژوهشنامه عمدتاً برگرفته از تحقیقاتی است که در موضوعات مرتبط و در دو قالب پژوهشی تهیه شده اند.