فصلنامه رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی

فصلنامه رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی

Entrepreneurial Research Approaches to Agricultureپوستر فصلنامه رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی

نشریه علمی "رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی " در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ مجوز فعالیت خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صاحب امتیازی " دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان " اخذ و به عنوان یکی از مجلات علمی – تخصصی متناسب با نیازها و اقتضای زمان، فعالیت خود را آغاز نمود. این نشریه به منظور انتشار دستاورد ها و نتایج تحقیقات، توسعه علمی و ترویج دانش تخصصی در بخش کشاورزی، زمینه های مرتبط با رویکرد کارآفرینی، اشتغال، تعاونی ، نوآوری در این بخش منتشر می شود. این مجله امید دارد با دریافت مقالات و انتشار منظم بصورت فصلنامه ، دستاوردهای بدیع و علمی صاحب نظران، پژوهشگران و متخصصین کشور را منتشر و نقشی مفید در توسعه بخش کشاورزی ایفا نماید.