فصلنامه رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی

فصلنامه رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی

Entrepreneurial Research Approaches to Agriculture



پوستر فصلنامه رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی

نشریه علمی "رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی " در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ مجوز فعالیت خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صاحب امتیازی " دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان " اخذ و به عنوان یکی از مجلات علمی – تخصصی متناسب با نیازها و اقتضای زمان، فعالیت خود را آغاز نمود. این نشریه به منظور انتشار دستاورد ها و نتایج تحقیقات، توسعه علمی و ترویج دانش تخصصی در بخش کشاورزی، زمینه های مرتبط با رویکرد کارآفرینی، اشتغال، تعاونی ، نوآوری در این بخش منتشر می شود. این مجله امید دارد با دریافت مقالات و انتشار منظم بصورت فصلنامه ، دستاوردهای بدیع و علمی صاحب نظران، پژوهشگران و متخصصین کشور را منتشر و نقشی مفید در توسعه بخش کشاورزی ایفا نماید.