فصلنامه پژوهش در آموزش شیمی

فصلنامه پژوهش در آموزش شیمی

Research in Chemistry Educationپوستر فصلنامه پژوهش در آموزش شیمی

پژوهش در آموزش علوم پایه از جمله موضوعاتی که باوجود تلاشهای صورت گرفته در طی سالهای گذشته، نتوانسته است همپای علوم پایه توسعه یابد. علیرغم جایگاه و رتبه بسیار مناسب ایران از حیث تولیدات و مستندات علمی در رشته شیمی در منطقه، عقب ماندگی هایی در پژوهشهای مربوط به آموزش شیمی در کشور وجود دارد. دانشگاه فرهنگیان به عنوان دانشگاهی ماموریت گرا که رسالت اصلی آن تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای دستگاه عظیم تعلیم و تربیت کشور است، امروز بستر مناسبی برای پرداختن به مقوله پژوهشهای آموزشی در همه رشته ها از جمله شیمی است.

مجله «پژوهش در آموزش شیمی» به عنوان یک مجله تخصصی این حوزه به صاحب امتیازی دانشگاه فرهنگیان از همه محققان، پژوهشگران، اساتید، معلمان و علاقمندان آموزش شیمی دعوت می نماید، با ارسال مقالات پژوهشی و یافته های علمی خود به این مجله ضمن کمک به غنای علمی و پربار شدن این نشریه، در نشر و توسعه دانش آموزش شیمی مشارکت نمایند.