دوفصلنامه جستارهای ادب عربی

دوفصلنامه جستارهای ادب عربی

Arabic Syntactic Inquiriesپوستر دوفصلنامه جستارهای ادب عربی

دوفصلنامه علمی تخصصی «جستارهای ادب عربی» با مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  به شماره ثبت ۸۵۴۴۰  در زمینه های زیر، از مقالات نویسندگان محترم استقبال می کند:

 

۱. زیبایی شناسی ادبی متون دینی(با محوریت قرآن و حدیث)؛  

۲. نقد و تحلیل نظریه­ های کلاسیک و نوین ادبی؛

۳. تحلیل ساختاری و محتوایی شعر عرب؛

۴. تاریخ ادبیات و سبک شناسی؛

۵. شناخت و بررسی دیدگاه های زبان شناسی؛   

۶. مطالعات تطبیقی و بین رشته ای؛

و سایر محورهای مربوطه...

 به مقالاتی که بدون راهنمایی و نام اساتید حوزوی (مدرس سطوح خارج) و اساتید دانشگاهی (استاد، دانشیار، استادیار) باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.