فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی

فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی

New Approach in Educational Scienceپوستر فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی

فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد طی شماره ۸۵۸۷۰  مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ می باشد.

در این مجله مقالاتی چاپ می‌شود که نتایج پژوهش‌های بنیادی، کاربردی، توسعه‌ای و تحلیلی نوین در حوزه‌های مختلف علوم تربیتی  باشد.