فصلنامه خانواده و سلامت جنسی

فصلنامه خانواده و سلامت جنسی

Family & Sexual Health
مجله "خانواده و سلامت جنسی" به عنوان اولین مجله علمی تخصصی ایران در حوزه خانواده با رویکرد سلامت جنسی ، به صاحب امتیازی دانشگاه غیر انتفاعی فاطمیه (س) شیراز در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۷ موفق به اخذ مجوز نشر به شماره ۸۵۴۶۸ از کمیسیون هیات نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گردیده است.  

محورهای اصلی:

سلامت و تربیت جنسی از دیدگاه اسلام
مبانی فقهی و حقوقی اسلام در مسائل جنسی
تربیت جنسی کودک با تأکید بر مسائل فرهنگی و علمی
اخلاق حرفه ای در مسائل جنسی
آسیب شناسی اختلالات جنسی
دارودرمانی اختلالات جنسی
شیوه های ارزیابی و سنجش در اختلالات جنسی
درمان های نوین اختلالات و انحرافات جنسی
زوج درمانی با تأکید بر مشکلات جنسی
مسائل ویژه جنسیت در آسیب شناسی و درمان اختلالات جنسی
مسائل ویژه اختلالات ملال جنسیتی (مشاوره، تشخیص، جراحی، و بستری)
روان درمانی اختلالات جنسی زوجین با تأکید بر مسائل بومی و فرهنگی