فصلنامه پژوهش های میان رشته ای زنان

فصلنامه پژوهش های میان رشته ای زنان

Women Interdisciplinary Researches
مجله " پژوهش های میان رشته ای زنان " به عنوان اولین مجله علمی تخصصی ایران با رویکرد میان رشته ای در حوزه مطالعات زنان، به صاحب امتیازی دانشگاه غیر انتفاعی فاطمیه (س) شیراز در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۷ موفق به اخذ مجوز نشر به شماره ۸۵۴۶۷ از کمیسیون هیات نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گردیده است.

محورهای اصلی:

سلامت روح و روان زنان از دیدگاه اسلام
سبک زندگی سالم زنان در جامعه
مبانی فقهی و حقوقی اسلام در مسائل مربوط به زنان
اخلاق حرفه¬ای در مسائل زنان
آسیب¬شناسی اختلالات و مشکلات زنان در خانواده و جامعه
شیوه¬های ارزیابی و سنجش و همچنین درمان اختلالات و مشکلات زنان
نقش زنان در حوزه های تاثیرگذار بنیان خانواده و جامعه