دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل

دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل

Journal of politics and international relationپوستر دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل

 فصلنامه سیاست و روابط بین الملل مقالاتی را منتشر می‌کند که حاصل فعالیت‌ها و پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در حوزه روابط بین الملل باشد. این نشریه فعالیت خود را با همکاری اساتید مختلف کشور در حوزه روابط بین الملل آغاز کرده است. فعالیت این نشریه از بهار ۱۳۹۶ طبق پروانه انتشاره نشریه شماره ۲۹۶۱۹/۹۳ معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز شده است.

 هدف این نشریه ایجاد فضایی علمی برای طرح دیدگاه و تحلیل‌های مربوط به سیاست و روابط بین­الملل، فراهم ساختن امکان تبادل نظر و تعاطی افکار میان صاحب‌نظران مختلف داخلی و خارجی پیرامون مسائل مختلف، ایجاد پیوند میان مباحث نظری سیاست خارجی و روابط بین‌الملل با مسائل اجرایی سیاست‌گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران، و نیز افزایش توان تولیدات علمی کشور می­ باشد. همچنین این فصلنامه تلاش می‌کند تا به عنوان پل ارتباطی بین نخبگان علمی و اجرایی کشور عمل کرده و شکاف میان محافل فکری دانشگاهی و  سیاست‌گذاران کشور را برای ارتقای منافع ملی کشور پر نماید.

حوزه فعالیت تخصصی دو فصلنامه سیاست و روابط بین الملل عبارت­ند از:

 محور های الزامی و پیش شرط ها:

  •  موضوعات سیاسی و بین­ المللی که در ارتقای منافع جمهوری اسلامی ایران ارتباط مستقیم داشته باشد؛
  •   یکی از متغیر­های مستقل و یا وابستة عنوان مقاله باید ایران باشد؛
  •    موضوع باید دارای نوآوری، پردازش علمی و متناسب با ضرورت های فعلی و به­ روز سیاست خارجی ایران با نظام بین الملل باشد؛
  •    رعایت اصل بی طرفی علمی.

موضوعات زیر باید در چارچوبه محور­های الزامی فوق تنظیم شود:

۱.      روابط ایران و با کشور­های منطقه، قدرت­ ها و نهاد­های بین­ المللی در زمینه ارتقای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران؛

۲.      آسیب  شناسی روابط ایران و قدرت­ های منطقه ­ای و بین­ المللی به منظور ارتقای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران؛

۳.      سیاست خارجی دولت ­های مختلف جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارتقای منافع ملی کشور؛

۴.      مسایل امنیتی و نظامی در حوزه منطقه ­ای و بین ­المللی در زمینه ارتقا و یا آسیب به منافع ملی ایران؛

۵.      بررسی نظریه، اندیشه، ایدئولوژی و یا افکار جهان اسلام و ایران و تاثیر آن بر منافع ملی جمهوری اسلامی.