فصلنامه مدیریت عملیات خدمات

فصلنامه مدیریت عملیات خدمات

Services Operation Management
موسسه آموزش عالی راهبرد شمال و انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران در راستای فراهم نمودن زمینه ایجاد مبادلات علمی، تجمیع، ارتقاء، توسعه دانش و انتشار و توزیع اطلاعات در زمینه مدیریت خدمات، با اخذ مجوز رسمی از وزارت متبوع اقدام به انتشار فصلنامه «مدیریت عملیات خدمات» نموده است. لذا از کلیه اساتید، دانشجویان، متخصصان و پژوهشگران محترم در این رشته دعوت می نماید مقالات خود در حوزه مدیریت خدمات را با استفاده از فایل راهنمای ارسال مقاله از طریق سامانه نشریه ارسال فرمایند.

  • حوزه های پذیرش مقاله:
  • تحلیل محیط رقابتی و حفظظ مزیت رقابتی در حوزه مدیریت خدمات
  • رویکردهای نوین در حوزه مدیریت خدمات
  • تحلیل و بکارگیری نظریه‌های مدیریت در حوزه عملیات خدمات
  • برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در حوزه مدیریت خدمات
  • منابع انسانی و رفتار سازمانی در مدیریت خدمات
  • استراتژی‌های بازاریابی و تحقیقات بازار در مدیریت خدمات
  • داده‌کاوی در مدیریت خدمات
  • توسعه فرصت‌های کسب و کار در حوزه خدمات
  • مدیریت تکنولوژی و نوآوری در خدمات
  • اخلاق و مسئولیت اجتماعی در موسسات و سازمان‌های خدماتی
  • مشتری مداری در سازمان‌های خدماتی
  • فرهنگ، ارزش‌ها و اخلاقیات در سازمان‌های خدماتی
  • حوزه های تحت پوشش: (نشریه در چه حوزه و موضوعاتی منتشر و یا مقاله می پذیرد)
  • تحلیل محیط رقابتی و حفظظ مزیت رقابتی در حوزه مدیریت خدمات
  • رویکردهای نوین در حوزه مدیریت خدمات
  • تحلیل و بکارگیری نظریه‌های مدیریت در حوزه عملیات خدمات
  • برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در حوزه مدیریت خدمات
  • منابع انسانی و رفتار سازمانی در مدیریت خدمات
  • استراتژی‌های بازاریابی و تحقیقات بازار در مدیریت خدمات
  • داده‌کاوی در مدیریت خدمات
  • توسعه فرصت‌های کسب و کار در حوزه خدمات
  • مدیریت تکنولوژی و نوآوری در خدمات
  • اخلاق و مسئولیت اجتماعی در موسسات و سازمان‌های خدماتی
  • مشتری مداری در سازمان‌های خدماتی
  • فرهنگ، ارزش‌ها و اخلاقیات در سازمان‌های خدماتی