فصلنامه مدیریت عملیات خدمات

فصلنامه مدیریت عملیات خدمات

Services Operation Managementپوستر فصلنامه مدیریت عملیات خدمات

موسسه آموزش عالی راهبرد شمال و انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران در راستای فراهم نمودن زمینه ایجاد مبادلات علمی، تجمیع، ارتقاء، توسعه دانش و انتشار و توزیع اطلاعات در زمینه مدیریت خدمات، با اخذ مجوز رسمی از وزارت متبوع اقدام به انتشار فصلنامه «مدیریت عملیات خدمات» نموده است. لذا از کلیه اساتید، دانشجویان، متخصصان و پژوهشگران محترم در این رشته دعوت می نماید مقالات خود در حوزه مدیریت خدمات را با استفاده از فایل راهنمای ارسال مقاله از طریق سامانه نشریه ارسال فرمایند.

 • حوزه های پذیرش مقاله:
 • تحلیل محیط رقابتی و حفظظ مزیت رقابتی در حوزه مدیریت خدمات
 • رویکردهای نوین در حوزه مدیریت خدمات
 • تحلیل و بکارگیری نظریه‌های مدیریت در حوزه عملیات خدمات
 • برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در حوزه مدیریت خدمات
 • منابع انسانی و رفتار سازمانی در مدیریت خدمات
 • استراتژی‌های بازاریابی و تحقیقات بازار در مدیریت خدمات
 • داده‌کاوی در مدیریت خدمات
 • توسعه فرصت‌های کسب و کار در حوزه خدمات
 • مدیریت تکنولوژی و نوآوری در خدمات
 • اخلاق و مسئولیت اجتماعی در موسسات و سازمان‌های خدماتی
 • مشتری مداری در سازمان‌های خدماتی
 • فرهنگ، ارزش‌ها و اخلاقیات در سازمان‌های خدماتی
 • حوزه های تحت پوشش: (نشریه در چه حوزه و موضوعاتی منتشر و یا مقاله می پذیرد)
 • تحلیل محیط رقابتی و حفظظ مزیت رقابتی در حوزه مدیریت خدمات
 • رویکردهای نوین در حوزه مدیریت خدمات
 • تحلیل و بکارگیری نظریه‌های مدیریت در حوزه عملیات خدمات
 • برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در حوزه مدیریت خدمات
 • منابع انسانی و رفتار سازمانی در مدیریت خدمات
 • استراتژی‌های بازاریابی و تحقیقات بازار در مدیریت خدمات
 • داده‌کاوی در مدیریت خدمات
 • توسعه فرصت‌های کسب و کار در حوزه خدمات
 • مدیریت تکنولوژی و نوآوری در خدمات
 • اخلاق و مسئولیت اجتماعی در موسسات و سازمان‌های خدماتی
 • مشتری مداری در سازمان‌های خدماتی
 • فرهنگ، ارزش‌ها و اخلاقیات در سازمان‌های خدماتی