دوفصلنامه قرآن شناخت

دوفصلنامه قرآن شناخت

Recognize the Quranپوستر دوفصلنامه قرآن شناخت

مجله قرآن‌شناخت اهداف زیر را سرلوحه کار خود قرار داده و ان‌شاءالله تمام تلاش و همت خود را در راه تحقق آنها مصروف خواهد داشت:

الف) بسترسازی برای طرح و بسط تحقیقات علمی و تخصصی روز‌آمد در زمینه قرآن‌پژوهی و انعکاس یافته‌های صاحب‌نظران, محققان و استادان این رشته در زمینه یادشده؛

ب) ایجاد فضای تبادل نظر در مباحث اساسی و چالش‌برانگیز مربوط به موضوعات و مسائل قرآنی و نقد و ارزیابی آراء, نظریه‌ها و دیدگاه‌ها در این زمینه؛

ج) تحلیل و تبیین نارسایی‌ها و کاستی‌های موجود در باب مطالعات قرآنی و کوشش در جهت یافتن راهکار‌های مناسب؛

د) اهتمام به نیازهای فکری و علمی اقشار تحصیل‌کرده در ارتباط با پژوهش‌های قرآنی و شناساندن آثار معتبر علمی و تازه‌های پژوهش در زمینه یادشده؛