فصل نامه معرفت فرهنگی اجتماعی

فصل نامه معرفت فرهنگی اجتماعی

Socio-cultural knowledgeپوستر فصل نامه معرفت فرهنگی اجتماعی

علوم اجتماعی رایج در جامعه ما، بدون شک علوم وارداتی است که از آبشخور فرهنگ و مبانی غیراسلامی و نوعا غربی و سکولار تغذیه و با مسائل و راه‌کارهای غربی عجین شده است. تلاش‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر در راستای بومی‌سازی این رشته چه رسد به اسلامی‌سازی آن بسیار ناچیز و نوعا بسیار سطحی است و این اندک نیز نتوانسته خود را از تار و پود رویکردها و مبانی مادی‌گرایانه، پوزیتویستی و سکولاریستی رها سازد. علوم اجتماعی رایج به دلیل عدم پیراستگی از فرهنگ زادگاه خود، یک علوم اجتماعی باخودبیگانه است که مسائل جامعه غربی را مسئله خود و راه‌کارها و راه‌حل‌های آن را، راه‌حل معضلات خویش پنداشته است.

گروه جامعه‌شناسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با هدف انتشار مقالات علمی حوزه علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی با رویکرد اسلامی اقدام به انتشار این نشریه نموده است. تاکنون ۴ شماره از این نشریه منتشر شده است.