فصلنامه سیستم های تبدیل انرژی الکترومکانیکی

فصلنامه سیستم های تبدیل انرژی الکترومکانیکی

The Electromechanical Energy Conversion Systemsپوستر فصلنامه سیستم های تبدیل انرژی الکترومکانیکی

The Electromechanical Energy Conversion Systems (EECS) Journal is an international, quarterly, peer-reviewed, scientific journal published in association with Niroo Research Institute (NRI). The journal aims to publish the high quality research articles, reviews, and guest edited single topic issues in the field of energy conversion systems. We are proud to announce that the EECS journal is in the process of ACDEMIC RESEARCH JOURNAL (ELMI-PAJOOHESHI) certified by the Ministry of Science, Research and Technology (MSRT) of Iran and is accepting scientific manuscripts for publication.

This journal is open access and all available content and materials on it are available for free under a Creative Commons Attribution ۴.۰ International License. (CC-BY ۴.