فصلنامه پژوهش‌های گردشگری و توسعه پایدار

فصلنامه پژوهش‌های گردشگری و توسعه پایدار

Tourism research and sustainable development journalپوستر فصلنامه پژوهش‌های گردشگری و توسعه پایدار

«نشریه عملی تخصصی پژوهش‌های گردشگری و توسعه پایدار» برآن است تا با حمایت اندیشمندان، اساتید، پژوهشگران، کارشناسان و دانشجویان رشته‌هاى مختلف، زمینه ارتقا توانمندی‌ها و ظرفیت‌های توسعه گردشگری فراهم نموده و بستر مناسبی برای ارائه آخرین پژوهش‌ها و مطالعات در این حوزه باشد. از این رو از تمامی محققین علاقه‌مند به گردشگری دعوت می‌شود تا مقالات علمی خود را به نشریه ارسال نمایند.مقالات پذیرش شده در فصلنامه پژوهش‌های گردشگری و توسعه پایدار