دوفصلنامه پیکره

دوفصلنامه پیکره


پوستر دوفصلنامه پیکره

مجله پیکره با  همکاری پژوهش‌گران و محققین دانشگاه‌های داخلی و خارجی و انجمن‌های تخصصی هنری و با هدف تبادل دانش میان متخصصین حوزه هنر به ویژه تجسمی منتشر می‌شود. هیأت تحریریه پیکره از تمامی پژوهش‌گران دعوت می‌کند تا یافته‌های پژوهشی خود را در این مجله  منتشر نمایند.مقالات پذیرش شده در دوفصلنامه پیکره