فصلنامه پیکره

فصلنامه پیکره

Paykarehپوستر فصلنامه پیکره

مجله پیکره با  همکاری پژوهش‌گران و محققین دانشگاه‌های داخلی و خارجی و انجمن‌های تخصصی هنری و با هدف تبادل دانش میان متخصصین حوزه هنر به ویژه تجسمی منتشر می‌شود. هیأت تحریریه پیکره از تمامی پژوهش‌گران دعوت می‌کند تا یافته‌های پژوهشی خود را در این مجله  منتشر نمایند.مقالات پذیرش شده در فصلنامه پیکره