فصلنامه فناوری در مهندسی هوافضا

فصلنامه فناوری در مهندسی هوافضا

Journal of Technology in Aerospace Engineeringپوستر فصلنامه فناوری در مهندسی هوافضا

فصلنامه فناوری در مهندسی هوافضا با هدف ارتقای سطح اطلاعات پژوهشگران، استادان، دانشجویان و صنعتگران  فعال در زمینه هوافضا وترویج موضوعات علمی در حیطه فناوری هوافضا فعالیت می‌نماید. هدف از انتشار این فصلنامه طرح مسائل و مشکلات فنی و صنعتی در قالب مقاله‌ها و گزارش‌های فنی است تا از این رهگذر تعامل صنعت و دانشگاه بیش از پیش گسترش یابد.

محورهای موضوعی پذیرش مقاله در فصلنامه:

  • فناوری در سامانه‌های هدایت، کنترل و ناوبری وسایل هوافضایی
  • فناوری در سازه و مکانیزم‌های هوافضایی
  • فناوری در سامانه‌های پیشرانش و آیرودینامیک
  • فناوری در مواد و کاربرد آن در مهندسی هوافضا
  • فناوری در طراحی وسایل هوافضایی
  • فناوری در کاربردهای هوافضایی
  • فناوری در مدیریت هوافضایی
  • فناوری در فیزیولوژی هوافضایی


مقالات پذیرش شده در فصلنامه فناوری در مهندسی هوافضا