دوفصلنامه حقوق بشر

دوفصلنامه حقوق بشر

Human Rights


پوستر دوفصلنامه حقوق بشر

دوفصلنامه حقوق بشر توسط مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید به زبان فارسی و با چکیده انگلیسی منتشر می شود.

این نشریه با در نظر گرفتن استاندارهای مقالات علمی تمام مقالات مرتبط به حوزه حقوق بشر را به چاپ می رساند.

از جمله موضوعات تحت پوشش نشریه ، حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، حقوق بشر اسلامی می باشد.

علاقه مندان می توانند مقالات خود را در این زمینه به دبیرخانه نشریه ارسال نمایند.مقالات پذیرش شده در دوفصلنامه حقوق بشر