فصلنامه حیات طیبه

فصلنامه حیات طیبه

Pure Lifeپوستر فصلنامه حیات طیبه

بایستگی تحقیق عمیق، دقیق، جامع و منسجم پیرامون پی‌ساخت‌های اندیشه دینی و نظام‌های اجتماعی مبتنی بر آن و ضرورت پرداخت علمی و روزآمد به مسائل فکری دنیای اسلام به تناسب شرایط کنونی جوامع و نیز لزوم آسیب‌شناسی در حوزة فرهنگ دینی به منظور تبیین و عرضه صحیح و متقن و دفاع معقول از اندیشه و فکر دینی در جهان امروز و صیانت از هویت فرهنگی و فکری مسلمانان و ارایه دستاوردهای علمی استادن و دانش‌پژوهان دانشگاه مجازی المصطفی(صلی الله علیه وآله) انتشار نشریات متنوعی را در این نهاد علمی فرض می‌نمایند. 

با لحاظ این موضوع،‌ تلاش می‌شود با راه‌اندازی نشریه علمی- تخصصی Pure Life به صورت الکترونیکی، زمینه ورود دانش‌پژوهان دانشگاه و متفکران داخل و خارج از کشور را به سمت و سوی مباحث پژوهشی و پژوهش اسلامی سوق داد. در کنار این موضوع، استفاده از ظرفیت استادان و اعضای محترم هیئت علمی داخل و خارج از کشور نیز جهت اتقان و علمیت مباحث علوم اسلامی، از مباحث جدی و مهمی است که دنبال می‌شود.

این نشریه در حوزه مطالعات اسلامی و سبک زندگی مقاله می پذیرد و به زبانهای فارسی، عربی، اردو، انگلیسی، فرانسوی، ترکی استانبولی و آذری منتشر می شود.مقالات پذیرش شده در فصلنامه حیات طیبه