فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

New applied studies in management, economics and accountingپوستر فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری  با پروانه انتشار رسمی (اختصاصی– الکترونیکی) به شماره 80441 در آبان ماه 1396 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با هدف‌ تولید و ترویج علوم مرتبط با مدیریت و اقتصاد و به‌ منظور تقویت‌ مبادله‌ آخرین یافته‌های‌ علمی‌، تحقیقاتی و کاربردی، اقدام به دریافت و انتشار مقالات پژوهشگران و صاحب­نظران از سراسر کشور می­ نماید. مقالات پذیرش شده در فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری