دو فصلنامه موعود پژوهی

دو فصلنامه موعود پژوهی

Shia Messianic Studiesپوستر دو فصلنامه موعود پژوهی

نشریه تخصصی موعود پژوهی در تاریخ۱۳۹۷.۱۱.۲۹ به شماره ثبت ۸۴۷۱۱ مجوز از وزارت ارشاد اسلامی دریافت کرد.

دو فصلنامه موعود پژوهی در پی آن است که اندیشه های علمی دانش پژوهان و فرهیختگان را پیرامون موضوع مهدویت و مسائل مربوط به آن منتشر نماید.