دوفصلنامه پژوهش های اسلامی جنسیت و خانواده

دوفصلنامه پژوهش های اسلامی جنسیت و خانواده

Islamic studies of gender and familyپوستر دوفصلنامه پژوهش های اسلامی جنسیت و خانواده

نشریه تخصصی پژوهش های اسلامی جنسیت و خانواده در تاریخ ۱۳۹۷.۱۱.۲۹ به شماره ثبت ۸۴۷۱۲ از وزارت ارشاد اسلامی مجوز انتشار دریافت کرد.

علاقه مندان می توانند مقالات خود را در حوزه زنان و خانواده برای دبیرخانه این نشریه ارسال نمایند.