دوفصلنامه پژوهش های فقهی زنان و خانواده

دوفصلنامه پژوهش های فقهی زنان و خانواده

Fiqh studies of women and familyپوستر دوفصلنامه پژوهش های فقهی زنان و خانواده

نشریه تخصصی پژوهش های فقهی زنان و خانواده در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ به شماره ثبت ۸۵۵۴۳ مجوز انتشار از وزارات ارشاد اسلامی دریافت کرد.

توجه به زمان و مکان بر احکام مرتبط با خانواده و وجود شبهات دین گریزان و مادی گرایان نسبت به احکام فقهی برای دور کردن مردم از دین و عمل به دستورات آن، ضرورت پژوهش در احکام فقهی و فلسفه تشریع آنها را مشخص می کند. بر همین اساس، بر اندیشمندان دینی و فقها لازم است که پاسخ گوی شبهات فقهی بوده و نیازهای جدیدتمامی جوامع جهانی در مسائل فقهی را مرتفع کنند.

علاقه مندان  می توانند مقالات خود را در حوزه فقه زنان و خانواده به دبیرخانه این نشریه ارسال نمایند.