دوفصلنامه تاریخنامه اسلام

دوفصلنامه تاریخنامه اسلام

History of Islamپوستر دوفصلنامه تاریخنامه اسلام

نشریه تخصصی تاریخنامه اسلام در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۳ به شماره ثبت ۸۵۳۴۹ مجوز انتشار از وزارت ارشاد اسلامی دریافت کرد.

دو فصلنامه تاریخنامه اسلام غور و پژوهش در ابعاد و زوایای طومار عظیم تاریخ اسلام را عرصه جولان همت خود قرار داده است و سعی در منقح کردن هر چه بیشتر تجارب عملی انسان مسلمان برای کاربرد در سبک زندگی اسلامی و ترسیم آینده جهان اسلام دارد.

علاقه مندان می توانند مقالات خود در زمینه تاریخ اسلام را به دبیرخانه این نشریه ارسال نمایند.