دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده

دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده

The Islamic Journal Of Women and the Family



پوستر دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده

موضوع «زنان و خانواده» از دیرباز مورد بررسی، پرسش و ژرف­نگری اندیشمندان اسلامی و غیراسلامی بوده است و طرفداران هر اندیشه‌، با توجه به شالوده معرفتی خود، نظام فکری مبتنی بر آن شالوده را عرضه می­‌نمایند.

جامعه‌المصطفی العالمیه که نهادی علمی و بین­ المللی است، وظیفه دارد با بهره­مندی از توانمندی علمی دانش‌پژوهان و اساتید به بیان حقایق علمی و معرفتی بر پایه آموزه­‌های اسلامی بپردازد و الگوهای مناسب دانشی، بینشی و عملکردی زن و خانواده‌ مسلمان را عرضه نماید.

نشریه «پژوهش‌نامه  اسلامی زنان و خانواده» نشریه‌ای علمی و بین‌المللی است و در پی آن است که اندیشه‌های علمی دانش­ پژوهان و اساتید را با محوریت «مطالعات زنان و خانواده»، مبتنی بر مبانی اندیشه اسلامی منتشر نماید.

 انتشار »پژوهش‌‌نامه اسلامی زنان و خانواده» از سال ۱۳۹۲ با ترتیب دو فصلنامه انجام گرفته است. این نشریه قبلا با عنوان «طهورا» منتشر می‌شد که تا پایان سال ۱۳۹۱، سیزده شماره از آن انتشار و در دسترس مخاطبان قرار گرفته است. از افتخارات فصلنامه تخصصی «طهورا» کسب امتیاز برتر در جشنواره بین‌المللی «نشریات زنان مسلمان» در سال ۱۳۹۰ می‌باشد.

۱۳ شماره از فصلنامه تخصصی «طهورا» در قالب کتاب‌خانه دیجیتال نور به صورت نرم افزار تهیه و در دسترس مخاطبان و علاقه‌مندان به مباحث مطالعات زنان و خانواده قرار گرفته است.