فصلنامه تاملات اخلاقی

فصلنامه تاملات اخلاقی

Ethical Reflectionsپوستر فصلنامه تاملات اخلاقی

فصلنامه تاملات اخلاقی دانشگاه زنجان با هدف ترویج اخلاق در جامعه و گسترش مطالعات و پژوهش‌های اخلاقی و ایجاد زمینه برای انتشار آخرین دستاوردهای اصیل پژوهشگران در حوزه‌ اخلاق و فلسفه اخلاق از ابتدای سال ۱۳۹۸راه‌اندازی شده است. این نشریه دو زبانه بوده و هر سال سه شماره آن به زبان فارسی و یک شماره به زبان انگلیسی منتشرخواهد شد.

لازم به ذکر است نشریه تاملات اخلاقی هنوز رتبه علمی-پژوهشی دریافت نکرده و نشریه تخصصی محسوب می شود.

اهداف:

ترویج اخلاق و آداب اسلامی در جامعه،بکارگیری نظریات اخلاقی در حوزه های کاربردی، گسترش مطالعات و پژوهش‌های اخلاقی،انتشار آخرین دستاوردهای اصیل پژوهشگران در حوزه‌ اخلاق و فلسفه اخلاق